Skip Navigation
Fiskehelse

Hygieneinspeksjon

For å hindre smittespredning mellom anlegg er det viktig med god hygiene og godt renhold. Vi inspiserer brønnbåter, serviceflåter og –båter, flåter og andre områder som krever attest på godkjent vask og desinfeksjon.

Det offentlige lovverket (Bl.a. SAV2-forskriften) og interne krav fra kunder stiller krav til at rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av autorisert dyrehelsepersonell. Tilsvarende skal det attesteres for karantene eller slipsetting.

Hygieneinspeksjonen baseres på gjennomgang av dokumentasjon fra oppdragsgiver (om bord i båt eller flåte), visuell kontroll av rengjøring samt objektive målinger (ATP-test).

Vi har ikke vaktordning i Åkerblå Nord, så vi kan ikke garantere å stille opp på natt. Vi oppfordrer alle til å styre inspeksjon er til dagtid der det er mulig, og så prioriterer vi inspeksjoner på kveld og natt ut fra risikovurdering og kapasitet.

Det er bedre å varsle en inspeksjon i god tid med forbehold om nøyaktig tidspunkt enn å vente til siste liten.

 • Ikke møtt ved avtalt oppmøte: Belastes for minstetakst (Oppmøte + timer)
 • Tidspunkt endres underveis: Timer løper i mellomtiden etter skjønn, da det sitter en person i beredskap som kanskje har sagt nei/utsatt andre oppdrag. Kommenteres på faktura.
 • Kort varsel: Det kan komme på et tillegg – vurderes ut fra hver enkelt sak

Kapasitet og begrensninger:

 • På dagtid kan alle være opptatt med oppdrag, og det kan forekomme noe ventetid
 • Inspeksjoner på natt vil vi etterstrebe å flytte til dagtid etter 06 eller før 23. Vi vurderer inspeksjoner ut over denne tiden i hvert tilfelle.
 • Vi etterstreber å etterkomme alle bestillinger, men vi ber om at kunden vurderer mulighet for forskyvning i størst mulig grad. Jo lengre tid i forveien inspeksjon varsles, jo større er muligheten for å få det til

Kontaktinformasjon

Eline Røislien
+47 91 58 41 42 
eline@akerbla.no

Helle Hagenlund
+47 48 26 38 34
helle@akerbla.no

Dersom du ikke får svar blir du oppringt så snart vedkommende er ledig.

Oppgi følgende informasjon ved bestilling via e-post:

 • Båtnavn og type (også for «kjente» båter)
 • Ønsket dato og klokkeslett
 • Siste oppdrag
 • Neste oppdrag
 • Grad av hast