Skip Navigation
Svømmende laks

Fiskehelse

Fiskehelsetjenester omfatter rutinemessige helsekontroller, sykebesøk og diagnostikk ved sykdomsutbrudd, forskrivning av vaksiner og andre legemidler, attestutstedelser (dokumentasjon), rådgivning i forebyggende helsearbeid, prosjektarbeid og andre tjenester knyttet til helse og velferd. 

Våre fiskehelsekonsulenter er utdannet veterinærer eller fiskehelsebiologer med god erfaring innen oppdrett og havbruk.