Skip Navigation

Om Åkerblå Nord

Åkerblå Nord AS ble stiftet 3.mai 2016, og er eid av Letsea AS og Åkerblå Holding AS, som er eierselskapet til Åkerblå AS.

Selskapet tilbyr tjenester innen fiskehelse og miljø til havbruksnæringen i Nordland og Nord-Trøndelag.
Sammen er de tre selskapene landets ledende aktør innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester med geografisk tilstedeværelse over hele landet. Åkerblå Nord har kontoradresse på Alstadhaug i Sandnessjøen.

Les mer om morselskapene på Letsea.no og Akerbla.no