Skip Navigation

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Fiskevelferd

Det er et krav i akvakulturforskriften at alle som jobber med levende oppdrettsfiskfisk skal ha kurs i fiskevelferd. Slike kurs skal være godkjent av Mattilsynet. Vi har utviklet fiskevelferdskurs som er godkjent av Mattilsynet, og tilbyr både bedriftsinterne kurs og åpne kurs.

Se vår kurskalender for påmelding