Skip Navigation

Ny Daglig leder

01. mars 2018

Det ble på styremøte 16.februar vedtatt at Torbjørn Gylt går inn som ny daglig leder i selskapet. Torbjørn har jobbet i Åkerblå Nord siden 2016 da han ble ansatt som miljøkonsulent. Han ser frem til nye utfordringer. Valget fører til at flere viktige avgjørelser kan tas lokalt og Åkerblå Nord styrkes som selskap.

Vi skal fremme et havbruk som ikke går på bekostning av naturen

Torbjørn Gylt