Skip Navigation

Velkommen til Åkerblå Nord AS

Kunnskapsbasert havhelse til havbruksnæringen i Nordland
og Nord-Trøndelag. 

Åkerblå Nord AS ble stiftet 3.mai 2016, og
er eid av Letsea AS og Åkerblå Holding AS, som er eierselskapet til Åkerblå AS. Les mer om morselskapene på Letsea.no og Akerbla.no

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.