Skip Navigation

Velkommen til Åkerblå Nord

Kunnskapsbasert havhelse til havbruksnæringen i Nordland
og Nord-Trøndelag. 

Åkerblå Nord AS ble stiftet 3.mai 2016, og
er eid av Letsea AS og Åkerblå Holding AS, som er eierselskapet til Åkerblå AS. Les mer om morselskapene på Letsea.no og Akerbla.no

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Åkerblå AS kjøper Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS

Nytt styre i Åkerblå Nord

Generalforsamling avholdt 18. april

Åkerblå 's fagkonferanser 2017

Frøya 7.-8. juni og Ålesund 24. august

Ny fiskehelsekonsulent i Sandnessjøen

Helle Hagenlund ansatt som fiskehelsekonsulent i Åkerblå Nord

Se eldre inlegg